Szolgáltatási feltételek

Kivonat a vállalkozói szerződésből:

Vállalkozó vállalja, hogy elvégzi az alábbi web-fejlesztési feladatokat:

A weboldal kiépítésének és a Megrendelő igényeivel megegyező összetevőinek (komponens, modul, plugin, sablon) telepítése, beüzemelése, a Megrendelő igénye szerint egy vagy több nyelven. A Megrendelő által kiválasztott - ingyenes vagy megvásárolt – sablont, komponenseket, modulokat, stb, Vállalkozó a Megrendelő igénye szerint testre szabja, beüzemeli, átalakítja.

A weboldal kiépítése és beüzemelése a Vállalkozó által biztosított tárhelyen történik, ahol a Megrendelő nyomon követheti, ellenőrizheti a telepítés és beüzemelés egyes lépéseit, tesztelheti a működést. A Weboldal végleges helyére költöztetés és az átadás akkor történik meg, amikor a Megrendelő írásban nyilatkozik, hogy a Weboldal számára elfogadhatóan működik.

A weboldal beüzemelése és sikeres átadása után annak fenntartása, hibaelhárítása és elvárható működésének biztosítása, tartalmának rendszeres frissítése a Megrendelő által biztosított anyagok alapján külön Karbantartási Szerződés keretében történhet.

A weboldal üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatban a Vállalkozó szakmai segítséget, támogatást, tanácsadást, dokumentációt nyújt az átadást követően 10 nap időtartam alatt, melynek ellenértéke a jelen szerződésben meghatározott vállalkozási díjban benne foglaltatik.

Az elvégzett fejlesztési munkák eredménye vonatkozásában a fejlesztési eredmény mindennemű korlátozás nélküli felhasználója és hasznosítója kizárólag a Megrendelő, akinek felhasználási joga örökös, minden külön díjfizetés nélküli jogban testesül meg, valamint Vállalkozó szavatolja, hogy harmadik személynek nincsen joga, jogosultsága, amely a Megrendelőt megillető felhasználási jogokat korlátozná vagy kizárná. Vállalkozó vállalja, hogy a kialakított rendszer szoftver oldalról szerzői jogokat nem sért. Tartalmi elemek, szövegek, a Megrendelő állal biztosított képek, animációk, valamint az adatbázisban szereplő összes adat továbbra is a Megrendelő tulajdonát képezik, és a velük kapcsolatos összes jogot is ő birtokolja. Az elkészült honlapon fel kell tüntetni Vállalkozó nevét, honlapjára mutató linkkel együtt.

Megrendelő az alábbiakat vállalja

Megrendelő biztosítja ehhez a tárhelyet (egyéb megállapodás hiányában), adatokat és kezelő felületet (FTP hozzáférés, MySQL hozzáférés, MySQL kezelő felület - phpMyAdmin).

Biztosítja a weboldal kialakításához, testre-szabásához szükséges elképzeléseit, valamint a weboldal kialakítására vonatkozó szerkezeti ismertetést. Biztosítja a Weboldal felhasználói funkcióival kapcsolatos elvárásainak pontos leírását, a kívánt felhasználói funkciók specifikációját. Ezen dokumentumok, leírások irányelvei mellékletként kapcsolódnak, ill. a megrendelés alapját képezik jelen szerződésnek.

Gondoskodik róla, hogy a weboldal elkészítéséhez szükséges mindennemű szöveges anyag és egyéb (kép, hang. mozgókép, stb.) tartalmi elem Vállalkozó rendelkezésére álljon. Megrendelő kijelenti, hogy ezen szövegek és egyéb tartalmi elemek szerzői jogaival rendelkezik.

Vállalkozási díj előleg

A teljes bruttó vállalkozási díj 50%-át Megrendelő a szerződéskötéstől számított 3 napon belül, mint előleget a Megrendelő által kiállított előleg számla alapján készpénz/átutalással rendez.

A teljes vállalkozási díjból fennmaradó összeg a Vállalkozó tárhelyén tesztelési üzemmódban futó változat megtekintését és elfogadását követően, Megrendelő teljesítési igazolása alapján kiállított számla alapján, 8 napos fizetési határidővel, átutalással/készpénz fizetéssel kerül rendezésre.

A vállalkozási díj teljes kiegyenlítését követően Vállalkozó a Weboldalt 3 munkanapon belül átköltözteti a Megrendelő tárhelyére és ott külön beüzemeli.

Megrendelő akkor kerül jogszerű birtokba, ha a vállalkozási díj teljes mértékben kiegyenlítésre került.

Titoktartási kötelezettség

Felek az egymásról szerzett üzleti anyagot – amennyiben nem a nyilvánosság tájékoztatására szolgál – kötelesek a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett „Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról” szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint kezelni, melynek. Törvény megszegéséből erdő károkért szintén polgári jogi felelősséggel tartoznak.

Vállalkozó titoktartási kötelezettsége a jelen szerződés megszűnése után is fennáll, azonban az sem a szerződés hatálya alatt, sem a szerződés megszűnése után nem terjed ki a hivatalos szervek részére történő kötelező adatszolgáltatási kötelezettségre.

Honlapkészítés - Weboldal karbantartás - Kereső optimalizálás - Papys Webdesign

 

Mentés
A cookie-k felhasználói beállításai
Sütiket használunk, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsuk Önnek a weboldalunkon. Ha elutasítja a sütik használatát, előfordulhat, hogy ez a weboldal nem az elvárt módon működik.
Mindent elfogadok
Minden elutasítása
További információ
Infók
Árajánlat
Ingyenes árajánlat
Elfogadom
Visszautasítás